Methodes volledigheid van de opbrengsten

M

Methodes volledigheid van de opbrengsten

Bij veel economische studies krijg je het vak administratie organisatie, ook wel bestuurlijke informatie verzorging genoemd. Dit vak behandelt altijd het typologie starreveld model. Voor vele een lastig vak om de basis onder de knie te krijgen. In dit artikel lees een belangrijk aspect van het vakgebied “Methodes volledigheid van de opbrengsten“.

De volgende vijf methodes om de volledigheid van de opbrengsten verantwoording vast te stellen zijn:

 1. Waardekringloopmodel (geld- goederenbeweging)
 2. Capaciteitsbeweging
 3. Contractcreatieregister
 4. Urenbeweging
 5. Inlichtingen derden

1. Waardekringloopmodel (geld- goederenbeweging)

De geld- goederenbeweging wordt met name onderkent binnen een handelsonderneming. Dit betekent dat er een verband gelegd wordt tussen de inkopen en de verkopen. De inkopen bij een handelsonderneming worden vaak in grote aantallen ingekocht, waardoor een product tegen lagere prijzen ingekocht kan worden. Door deze producten per stuk te verkopen aan andere bedrijven of de consument kan er geld verdiend worden. Deze toegevoegde waarde wordt de marge op een verkoop genoemd.

De toegevoegde waarde wordt dus gerealiseerd door een hogere verkoopprijs te hanteren dan de inkoopprijs. Dit is het prijs component (p-component).

Het verband tussen de inkopen en verkopen, dus de geld- goederenbeweging is gericht op het aantal component (q-component).

Door de aantallen verkochte producten en de prijzen waar tegen de producten verkocht zijn als verbandscontrole uit te schreven krijg je:

Methodes om de volledigheid van de omzet vast te stellen

Om binnen een organisatie vast te stellen of de omzet volledig is verantwoord zijn er methodes om hier een controle op uit te voeren. De methode die toegepast wordt is afhankelijk van de “typologie” van een organisatie. Een bekend model van typologieën is het typologiemodel van Starreveld. De belangrijkste typologieën volgens Starreveld zijn:

 • Handelsonderneming
 • Productieonderneming
 • Dienstverlenende ondernemingen
 • Agrarische bedrijven

De typologieën zijn ook weer onder te verdelen naar subcategorieën. Binnen productie kun je bijvoorbeeld onderscheid maken tussen massa productie en stukproductie. Deze verdere uitsplitsing van een typologie is op hoofdlijnen niet relevant om de volledigheid van de opbrengsten verder uit te leggen.

De vijf methodes waarmee de volledigheid van de opbrengsten verantwoording gecontroleerd kan worden zijn:

 1. Waardekringloopmodel (geld- goederenbeweging)
 2. Capaciteitsbeweging
 3. Contractcreatieregister
 4. Urenbeweging
 5. Inlichtingen derden

In veel gevallen zijn één van de vijf bovenstaande voldoende om voor één organisatie de volledigheid van de opbrengsten verantwoording te kunnen vaststellen. Dit hoeft niet altijd zo te zijn! Een organisatie kan verschillende opbrengsten stromen genereren, waardoor meerdere methodes toegepast moeten worden.

Het is dus van belang om eerst de organisatie te analyseren en alle opbrengsten stromen van elkaar te onderscheiden.

Methodes volledigheid van de opbrengsten