Toegepaste psychologie: een relatief nieuw begrip

T

Toegepaste Psychologie is in ons land een relatief jong begrip in zowel het onderwijs als in het werkveld. In het buitenland is de Engelstalige benaming ‘Applied Psychology’ echter al een stuk bekender. Toegepaste psychologie kan in het Nederlands het best worden aangeduid als het gebruik van psychologische methoden en de psychologische wetenschap om praktische kwesties in menselijk gedrag te herkennen en op te lossen. Gezien de menselijke factor is Toegepaste Psychologie toe te passen in uiteenlopende velden. Zo is toegepaste psychologie bijvoorbeeld aanwezig in klinische psychologie, arbeids- & organisatiepsychologie en sportpsychologie. De complexheid van het menselijk gedrag is meteen hetgeen wat zoveel uitdaging biedt: expert worden in het gedrag van mensen.

Toegepaste psychologie in het onderwijs

Sinds een aantal jaar is er naast de universitaire opleiding, ook een HBO-variant van de opleiding toegepaste psychologie: Studenten van deze opleiding worden in vergelijking met de universitaire variant opgeleid vanuit een praktisch oogpunt. Bij de opleiding wordt daarom meer aandacht geschonken aan praktische vaardigheden zoals adviseren, voorlichten, coachen, trainen en praktijkgericht onderzoeken. Juist deze benadering, de praktische en dus menselijke benadering, zorgt ervoor dat de HBO-opleiding steeds meer in populariteit heeft gewonnen. Want uiteindelijk willen we allemaal met mensen werken.

De rol van de toegepast psycholoog

De Toegepast Psycholoog is een goed opgeleide professional die op doordachte wijze psychologische kennis gebruikt om praktische problemen van mensen op te lossen of te voorkomen, met name vanuit de psychische invalshoek, oftewel gedrag kwesties. De Toegepast Psycholoog is daarmee zowel begeleider als ondersteuner en in staat om mensen vanuit psychologische inzichten te helpen. Dat kan zijn om de mentale conditie op peil te houden of juist te verbeteren, mensen te activeren om gedrag aan te pakken, problemen op sociaal-emotioneel vlak te voorkomen of daar beter mee leren om te gaan. Hiermee staat het menselijke contact te allen tijde centraal. Om zo gezamenlijk stappen te maken, om samen te groeien. En natuurlijk: om het beste uit de mens naar boven te halen. Dát is een toegepast psycholoog.