Scriptie Laten Nakijken op Inhoud? Dat Kan!

S

Excellente scriptiecorrectie

Bij scriptiecorrectiebureau Scriptium kun je nu goedkoop jouw scriptie laten nakijken op taal èn inhoud. Een groep van meer dan veertig scriptiespecialisten staat klaar om gekoppeld te worden aan jouw werk. Scriptium zorgt dat je scriptie altijd wordt nagekeken door iemand met affiniteit en expertise op het gebied van jouw scriptieonderwerp. Zo zorgen ze dat je feedback zo relevant en gericht mogelijk is. Scriptium kan jouw tekst al binnen 20 uur nakijken. Deze spoeddienst loopt ook ’s nachts. Als je minder haast hebt, bieden ze ook deadlines van 48 uur en 7 dagen. 

studying-ahead-1421056.jpg

Taal en structuur

Als eerste wordt jouw scriptie nagekeken op taal en structuur. De taalcontrole bestaat uit een check op grammatica, spelling en toon. Aan de hand van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ in Microsoft Word geeft een taalexpert aan waar eventueel fouten zitten. Je kunt dan na de controle zelf bepalen of je geopperde wijzigingen wil accepteren of weigeren. Een structuurcontrole is gericht op de structuur van paragrafen en informatie. Er wordt gezocht naar ontbrekende of overbodige informatie en naar een logisch verloopt van informatievermelding in een alinea of hoofdstuk. Mocht er iets mis zijn, dan ontvang je feedback in een tekstballon aan de zijkant van het document. 

Unieke inhoudscontrole

Wat Scriptium uniek maakt, is de unieke inhoudscontrole die wordt uitgevoerd door een corrector met specifieke kennis van jouw vakgebied en scriptieonderwerp. De tekst wordt als geheel beoordeeld. Sluit de conclusie bijvoorbeeld wel aan op de formulering van de onderzoeksvraag? En wordt de informatie uit het theoretisch kader wel optimaal en duidelijk benut? Soms is het lastig om je ideeën zo helder en duidelijk mogelijk op te schrijven in academisch geaccepteerd taalgebruik. Een objectieve lezer kan beter oppikken of ideeën worden overgebracht. Daarvoor krijg je dus kwalitatieve feedback. Aan de hand van het feedbackrapport kun je jouw scriptie optimaliseren en het inleveren bij je beoordelaar.

man wearing white and black plaid button-up sports shirt pointing the silver MacBook

Scriptiehulp

Naast de scriptiecorrectie, biedt Scriptium scriptiebegeleiding op maat. Je kunt dus een scriptiebegeleider inhuren die jou persoonlijk komt helpen met jouw specifieke hulpvraag. Er zijn statistiekbegeleiders beschikbaar voor hulpvragen met betrekking tot statistiek. Er kan een bronnencontrole worden uitgevoerd om te controleren of jouw scriptie wel aan APA-eisen voldoet en je niet per ongeluk plagiaat pleegt. Als derde beschikt Scriptium over een groep studiebegeleiders die kunnen helpen bij het leren en studeren. Je hulpvraag hoeft dus niet eens per se scriptiegerelateerd te zijn. Benader Scriptium met je probleem en ze kunnen hoe dan ook helpen!