Studietips en Scriptiecorrectie

S

Scriptiespot to the rescue!

Elke student kan tijdens het leren, studeren en het schrijven van de scriptie wel hulp gebruiken. Daarom is het een goed idee om Scriptiespot te benaderen voor studietips en scriptiecorrectie. Scriptiespot is een expertisecentrum met kennis en vaardigheid op het gebied van opleiding en training in het hoger onderwijs, scriptie schrijven en wetenschappelijk onderzoek en taal en tekstopstelling. Je kunt er dus perfect terecht met alle hulpvragen en kwesties met betrekking tot studeren, studie en onderwijsteksten.

person opening notebook on brown wooden table

Scriptiecorrectie op taal

Je kunt jouw scriptie, of andere onderwijstekst, door Scriptiespot laten nakijken op taal, structuur en inhoud. Een taalcontrole bestaat uit een uitvoerige check op spelling, grammatica en toon. Natuurlijk worden taal- en spelfouten uit de tekst gehaald. Daarnaast wordt de algemene toon en woordkeuze in de tekst beoordeeld. Het is namelijk de bedoeling dat de toon wel aansluit op het doel van de tekst. Bij een scriptie is het doel doorgaans het objectief en effectief overbrengen van een onderzoeksrapport. Die objectiviteit moet te allen tijde gewaarborgd worden en subjectiviteit sluipt er snel in. De taalcorrectors van Scriptiespot zijn getraind in het opsporen van sluipsubjectiviteit en zorgen dat je tekst stukken objectiever wordt. Je wil immers niet dat een beoordelaar je tekst afwijst omdat er te veel invloed van de onderzoeker te bemerken is.

 

Structuurcontrole

Bij een structuurcontrole beoordeeld de corrector de informatiestructuur in je scriptie. Als eerste is het belangrijk dat er geen informatie ontbreekt of overbodig is. Dit spreekt tot het tweede hoofddoel van een scriptie: effectiviteit. Lezers raken de draad kwijt als er essentiële informatie ontbreekt. Nieuwe begrippen en namen mogen bijvoorbeeld niet zonder inleiding geïntroduceerd worden halverwege de scriptie. Daarnaast kan overbodige informatie zorgen dat een tekst langdradig en ineffectief wordt. Lezers kunnen de hoofdlijn en hoofdgedachte van een tekst kwijtraken door informatieve dwaalsporen of overbodige herhaling. Vandaar dat een corrector opmerkingen plaatst bij overbodige of ontbrekende informatie.

person holding pencil near laptop computer

Unieke inhoudscheck

De unieke inhoudscontrole slaat op het bekijken van de scriptie, of tekst, als geheel. Er wordt beoordeeld of alle onderdelen coherent zijn en goed in elkaar overlopen. Het is bijvoorbeeld niet altijd zo dat de conclusie adequaat antwoord geeft op de hoofdvraag zoals die in de inleiding geformuleerd is. Het kan zijn dat de onderzoeker gedurende het scriptieproces de hoofdvraag enigszins uit het oog is verloren. Een corrector van Scriptiespot trekt dit dan weer recht. Ook is het mogelijk dat informatie in het theoretisch kader later niet meer terugkomt in de scriptie. Dan is dat dus overbodige informatie geworden. Vaak blijkt echter wel dat informatie in het theoretisch kader bruikbaar is, maar dat de onderzoeker er niet meer naar terug refereert. Ook daar kan de corrector bij helpen.